Λεύκτρο > Θαλάμες

Λέυκτρο – Θαλάμες

ΘΑΛΑΜΑΙ: Αρχαία πόλις της Λακωνικής μία των 18 πόλεων των Ελευθερολακώνων, δηλαδή των παραλίων Λακώνων, οι οποίοι είχαν σχηματίσει ομοσπονδία δικής τους για την οποία μας δίνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες οι αρχαίοι συγγραφείς Στράβων και Παυσανίας.

Ο Στράβων είναι ο μεγαλύτερος γεωγράφος της αρχαιότητας αλλά και ιστορικός αξιόλογος. Είναι σύγχρονος του Ιησού Χριστού (7 π.Χ.-23 μ.Χ.) Ο Παυσανίας έζησε το Β΄ αιώνα μετά Χριστό και διακρίνεται για την λεπτολόγο ακρίβεια. Είναι από τους μεγαλύτερους περιηγητές της παγκοσμίου ιστορίας. Και οι δύο αυτοί συγγραφείς μιλούν με πολύ ενθουσιασμό για τις Θαλάμες.

Πλησίον της αρχαίας πόλεως των Θαλαμών, πάνω στον δρόμο από Θαλαμών προς Οίτυλο βρισκόταν ο ναός της Θεάς Ινούς με αξιόλογο μαντείο, του οποίου οι χρησμοί εδίδοντο στους ερωτώντες με όνειρα τα οποία έβλεπαν κοιμώμενοι εντός του Ναού.

Το μαντείο τούτο συνεβουλεύοντο οι Σπαρτιάτες μια φορά το χρόνο. Στο ύπαιθρο του Ναού υπήρχαν δύο χάλκινα αγάλματα: του Ηλίου και της Πασιφάης. Εντός του Ναού υπήρχε χάλκινο άγαλμα της Σελίνης κατάωορτο από στεφάνια. Πλησίον του ναού υπήρχε ιερή πηγή με θαυμάσιο νερό. Η πηγή αυτή βρισκόταν στην περιοχή του τέως Δήμου Λεύκτρου της επαρχίας Οιτύλου.

Όλη αυτή η περιοχή τιμούσε ιδιαιτέρως τη Θεά Ινώ ή Λευκοθέα. Η λατρεία της στην περιοχή τούτη, είναι πολύ παλαιά, από δέκα πέντε αιώνες προ Χρηστού. Η λατρεία αυτή διατηρήθηκε περίπου δύο χιλιετηρίδες! Η Θεά ήταν λευκή σαν τον αφρό των κυμάτων.

Κόρη του Κάδμου και της Αρμονίας και τροφός του Θεού Διονύσου μετά το θάνατο της Σεμέλης. Η Ήρα την ανάγκασε να γκρεμισθεί με τον γιο της το Μελικέρτη στη θάλασσα από τις Σκιρωνίδες πέτρες (Κακιά Σκάλα). Τότε όμως και οι δύο έγιναν Θεοί. Η Ινώ έγινε προστάτης των κινδυνεύοντων ναυτικών και ο Μελικέρτης με το όνομα Παλαίμων έγινε Θεός της Ναυτιλίας.

Η πόλις των Θαλαμών ήταν το κέντρο της ομοσπονδίας των ελευθερολακώνων, στην οποία ομοσπονδία άνηκε και το Λεύκτρον. Ιδρυταί αυτών των πόλεων ήσαν οι Μίνυες, αρχαιότατος λαός της Ελλάδος, ο οποίος είχε φτάσει στην πελοπόννησο από την Βοιωτία (1.500π.Χ. περίπου ).

Η Κοινότητα Θαλαμών υφίσταται πρό του έτους 1923 και έχει χαρακτηρισθεί σαν παραδοσιακός οικισμός σύμφωνα με το από 19-10-78 Π.Δ. (ΦΕΚ 594 Δ΄/ 13 .11 .78).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *